08.02.2018

Beleggers zijn in de afgelopen jaren in slaap gesust. De aanhoudende stroom van kapitaal dat door het beleid van centrale banken de economie in is gepompt, vond en vindt vooral haar weg naar...

14.12.2017

Om onze dienstverlening aan u als gewaardeerde cliënt verder te kunnen verdiepen zijn wij zeer verheugd u te kunnen mededelen dat per 1 november jongstleden de heren Sjoerd Simons en Hans van….

05.12.2017

De recente World Economic Outlook van het IMF toont een behoorlijk optimistisch beeld.

09.10.2017

In de bijlage vind u onze maandelijkse update.

19.09.2017

Uit de grafiek van het IMF blijkt dat de economische groei sinds begin van deze eeuw een consistent patroon van hogere groei in opkomende landen dan in de ontwikkelde wereld heeft laten zien....

18.09.2017

Brexit is meer dan een Brits onderwerp. Het bepaalt de toekomst van Europa en de 500 miljoen mensen die in EU landen wonen.

18.05.2017

In het recente IMF rapport over de economische ontwikkeling (World Ecomic Outlook April 2017) wordt een gematigd positief beeld van de groei voor de wereld economie geschetst.

22.03.2017

TARGET2 stands for the Trans-European Automated Real-Time Gross-Settlement Express Transfer System.