23-11-2021

Good Debt, Bad Debt

17-08-2021

Tears for Fears

21-07-2021

Summer Madness

Ons verhaal

De financiële crisis en de daarmee samenhangende substantiële correctie op de aandelenbeurzen, bracht enkele vermogende Nederlandse families bij elkaar in 2009. Omdat banken en vermogensbeheerders in de crisis niet in staat waren gebleken hun vermogens te beschermen, wilden zij de regie over hun belegde vermogens terugnemen.
De families besloten Andreas Capital op te richten. Zij wilden werken met eigen mensen die de familievermogens op een onafhankelijke manier konden investeren, keuzes konden maken op basis van eigen onderzoek en inzicht, en vooral direct in aandelen, obligaties, private equity en vastgoed, in plaats van in kostbare producten. Andreas Capital startte als de ‘privé-vermogensbeheerder’ van deze families.
Vanuit de overtuiging dat er meer families en instellingen moeten zijn met dezelfde behoefte, werd al snel besloten om onze aanpak breder aan te bieden. Nu, ongeveer tien jaar later is het aantal klanten flink toegenomen en zijn de oprichtende families nog steeds cliënt en aandeelhouder. Daarom zijn de belangen van onze cliënten gelijk aan die van ons en wordt Andreas Capital geleid als een familiebedrijf: ‘Van families, voor families’.


Wealth Management


Wealth Management betekent voor ons dat we uw vermogen beleggen op financiële markten op een manier die bij u past. Dit is onze passie en zit in ons DNA. De behoefte om de regie in eigen hand te nemen en onafhankelijke keuzes te maken, heeft aan de wieg gestaan van het ontstaan van Andreas Capital. Geen one-size-fits-all aanpak, maar ruimte voor uw wensen in uw persoonlijke mandaat. 

De volgende Wealth Management diensten bieden wij aan:

 •  Discretionair vermogensbeheer
 •  Vermogensadvies


Uw wensen vertalen wij naar onze manier van investeren en maken daarbij gebruik van:

 •  een voor u uniek beleggingsprofiel
 •  individuele aandelen en obligaties
 •  dynamische asset allocatie
 •  veelbelovende wereldwijde thema’s
 •  de beste depotbanken
 •  onze uitgebreide kennis en ervaring
 •  onze onafhankelijke positie zodat we geen bankproducten moeten gebruiken

Belofte

Wij zetten onze kennis, ervaring en persoonlijke aandacht in om u het comfort te geven dat uw vermogen bij ons in goede handen is. Bij Andreas Capital laten we niets aan het toeval over en zijn onze keuzes en uw rendement een logisch gevolg van het toepassen van onze beleggingsovertuigingen in uw portefeuille.

Andreas Capital

Wealth management for future generations
Van families voor families

Family Office Services


Wij geloven dat het fundament van lange termijn relaties is gebaseerd op een daadwerkelijke interesse in mensen. Wij willen weten wat uw drijfveren zijn. Zodra wij begrijpen wat u in het dagelijks leven drijft, kunnen wij met u afstemmen op welke gebieden wij u kunnen ontzorgen met onze family office diensten. Dan kunt u zich maximaal focussen op datgene waar u het liefst mee bezig wilt zijn.

De volgende family office diensten bieden wij aan:

 •  complete effectenadministratie
 •  geconsolideerde rapportage van al uw vermogensbestanddelen
 •  advies over uw strategische asset allocatie
 •  selecteren van uw vermogensbeheerders  
 •  monitoren van uw vermogensbeheerders
 •  een ‘second opinion’ over aangeboden investeringsmogelijkheden
 •  begeleiding bij structurering van uw vermogen
 •  opstellen van een familiestatuut en/of beleggingsstatuut
 •  begeleiding bij directe investeringen zoals Private Equity, Real Estate en Direct Lending

Belofte

Wij ontzorgen en vullen u aan, daar waar het u ontbreekt aan een combinatie van tijd, kennis, netwerk en interesse. Wij zorgen ervoor dat uw vermogen altijd de juiste aandacht krijgt en behouden blijft voor toekomstige generaties.

Andreas Capital

Wealth management for future generations
Van families voor families

Beleggen met overtuiging

Bij Andreas Capital beleggen we met overtuiging en wij delen onze overtuigingen graag met u. Zij bepalen namelijk hoe wij voor u werken en hoe wij uw belang boven alles stellen. Naast de meer algemene overtuigingen voor beleggers, onderscheiden wij onze specifieke overtuigingen voor Andreas Capital in onze rol van adviseur en vermogensbeheerder. 


Beleggingsrisico’s nemen en actief beleggen loont
Het nemen van risico is noodzakelijk om rendement te maken. Bij Andreas Capital geloven wij dat het nemen van een gecalculeerd risico een passend rendement op zal leveren. Zelfs als we passieve instrumenten gebruiken is dat een actieve keuze. Onze toegevoegde waarde zit in de selectie van de beste beleggingen en het actief beheren van risico’s bijvoorbeeld door tussentijds te schuiven van aandelen naar obligaties of andersom.

Beleggen voor langere tijd
Wie belegt voor de lange termijn, heeft meer beleggingsmogelijkheden en meer kansen op een goed rendement. Bij Andreas Capital vindt u lange termijn beleggers die zich niet laten afleiden door de waan van de dag en gefocust zijn op de reële economische waarde van uw investeringen en de vrije kasstroom die zij genereren. Wij geloven dat deze waarde uiteindelijk ook op de beurs tot uitdrukking zal komen. 

Diversificatie voegt waarde toe
Spreiden over verschillende beleggingscategorieën en meerdere posities vermindert het risico van beleggen. Bij Andreas Capital boren wij voor u zoveel mogelijk verschillende en onderscheidende bronnen van rendement aan en voegen die samen in uw portefeuille. Over een langere periode zullen deze bronnen op verschillende manieren en momenten hun rendement leveren. Hierdoor zal de waarde van uw beleggingen minder schommelen.

Duurzaamheid is geen keuze
De mogelijkheid om met beleggen een positieve invloed uit te oefenen op de wereld waar onze (klein)kinderen opgroeien is zo evident dat Andreas Capital dit niet eens als een keuze ziet. Wij beleggen in bedrijven die in hun sector de grootste bijdrage leveren in de doelstellingen die zijn opgetekend in de Global Compact van de Verenigde Naties. 

De kracht van eenvoud
Andreas Capital gelooft in de kracht van eenvoud en in de basis zijn directe beleggingen in aandelen en obligaties niet complex. Hierdoor zijn risico’s, rendementen en kosten vaak redelijk goed in te schatten. Bij complexere producten is dit een stuk lastiger.

Het loont om de eerste te zijn
Beleggers die als eerste in een nieuwe beleggingssoort stappen krijgen de hoogste risicovergoedingen. In de loop van de tijd worden deze vergoedingen minder. Andreas Capital is altijd op zoek naar unieke, innovatieve en thematische beleggingen om extra rendement te genereren.

Eigenaarschap leidt tot betere resultaten op de lange termijn
Bedrijven waar leiderschap en eigenaarschap goed zijn opgelijnd, leveren op de langere termijn de beste financiële resultaten. Deze eigenschap past Andreas Capital ook toe bij beleggen in aandelen en actieve beleggingsfondsen. De aandeelhouders van Andreas Capital zijn immers ook de cliënten van het eerste uur.

Kostenbewustzijn levert direct rendement op
Kosten gaan voor de baten uit, maar als extra kosten niet leiden tot een verwacht extra rendement is het beter om kosten te vermijden. Andreas Capital staat voor actief beleggen, maar als we in sommige markten niet overtuigd zijn dat het loont, gebruiken we passieve instrumenten om beleggingskosten te minimaliseren.

Discipline is een voorwaarde voor herhaalbaar succes
De juiste beleggingen kiezen heeft niets te maken met geluk of toeval. Het is een gevolg van gedisciplineerd werken met deskundige mensen, goede systemen en strakke processen. Bij Andreas Capital laten we hierdoor niets aan het toeval over en zijn onze keuzes en uw rendement een logisch gevolg van het toepassen van onze beleggingsovertuigingen in uw portefeuille.

Waarom Andreas Capital

Goede performance sinds oprichting en voortdurend op zoek naar andere vormen van rendement

Alignment of interest met de oprichters

Onafhankelijkheid

 •   Geen verplichte winkelnering
 •   Geen externe druk zoals een beursnotering
 •   Focus op cliënten

Schaalvoordelen en toegang tot institutionele expertise en netwerk

Stabiel en hoog gekwalificeerd team en toegang tot onze International Advisory Board (zie Ons Team)

Ons team

Sjoerd Simons

Sjoerd Simons (1972 - Chief Executive Officer) is in 1996 afgestudeerd als fiscalist aan de Universiteit van Maastricht. Hij startte zijn carrière als belastingadviseur bij PwC waar hij zich in de loop van de jaren specialiseerde in de (internationale) fiscale problematiek van vermogende families en vermogensstructurering. Na 11 jaar te hebben gewerkt als belastingadviseur (waarvan de laatste 3 jaar bij EY) besloot Sjoerd in 2006 de overstap te maken naar de bancaire sector, in de rol van Relatiedirecteur bij Fortis MeesPierson. In 2009 treedt hij in dienst bij ING Wealth Management, aanvankelijk in de rol van Financial Engineer (met name actief in het financieren van vastgoed) en later in de rol van Wealth Manager. Vervolgens heeft Sjoerd er in 2012 voor gekozen om als Vice President - Senior Client Advisor mee te gaan bouwen aan de nieuwe Wealth Management activiteiten van Deutsche Bank in Nederland. Vanaf november 2017 werd Sjoerd als Chief Commercial Officer verantwoordelijk voor het relatiebeheer en het commerciële beleid van Andreas Capital. Vanaf januari 2018 is hij als Chief Executive Officer aangesteld van Andreas Capital.

Hans van Summeren

Hans van Summeren (1972 - Chief Investment Officer) begon zijn loopbaan in Duitsland als trader in staatsobligaties en werkte vervolgens als institutional portfolio manager voor de asset management afdelingen bij de rechtsvoorgangers van de Bank InsingerGilissen en Bank of Montreal. In die hoedanigheid beheerde Hans tot 2006 institutionele mandaten en beursgenoteerde beleggingsfondsen met als focus internationale converteerbare obligaties. Vanaf 2006 heeft hij door zijn overstap naar Van Lanschot Bankiers als beleggingsspecialist zijn kennis en ervaring ingezet voor particuliere beleggers. Nadien heeft Hans als Product Manager mede vormgegeven aan het beleggingsbeleid binnen Van Lanschot’s Investment Office om vervolgens als Regiodirecteur leiding te geven aan een team van 10 beleggingsspecialisten. In 2014 besloot Hans om bij Deutsche Bank Nederland als Investment Manager mee te gaan bouwen aan de verdere groei en ontwikkeling van de Wealth Management activiteiten. In november 2017 heeft Hans de overstap gemaakt naar Andreas Capital waar hij als Chief Investment Officer verantwoordelijk is voor het beleggingsbeleid en het asset management team.

Ramon Hyndycz

Ramon Hyndycz (1982 – Operations Officer) begon zijn bancaire loopbaan in 2007 bij ABN AMRO op de afdeling Hypotheken. Vanaf 2008 was hij bij ING werkzaam in verschillende functies binnen het Private Banking en Wealth Management segment. Onder meer vervulde hij een rol in grootschalige verandertrajecten en verzorgde de dagelijkse bankzaken van de internationale UHNWI relaties van de bank. In 2016 nam hij de overstap naar Deutsche Bank om als Assistant Vice President mee te bouwen aan de Wealth Management activiteiten in Nederland. Sinds april 2018 is Ramon bij Andreas Capital werkzaam waar hij als Operations Officer onder andere verantwoordelijk is voor procesoptimalisatie, compliance en IT.

Robbie van de Wijnckel

Robbie van de Wijnckel (1980 – Senior Asset Manager) is in 2005 afgestudeerd als MSc in Economics aan de Universiteit van Tilburg, Nederland. Hij startte zijn carrière als beleggingsadviseur voor de particuliere markt bij Fortis Bank Nederland. In 2009 maakte hij de overstap naar Van Lanschot Bankiers om er als Fixed Income Analyst aan de slag te gaan. In deze rol volgde hij de Europese bedrijfs- en staatsobligatiemarkt op de voet. In 2012 besloot Robbie de overstap naar Luxemburg te maken. Hier was hij als Senior Portfoliomanager verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van de vermogensbeheerder 2PM Luxemburg. Sinds 1 december 2017 is hij werkzaam bij Andreas Capital waar hij de rol als Senior Asset Manager vervult. Robbie is sinds 2017 houder van de CFA charter van het CFA Institute.

Jos Rotteveel

Jos Rotteveel is zijn carrière in de financiële sector gestart in 1974 als trainee bij AMRO Bank N.V. en heeft tot 2001 diverse functie op beleggingsgebied bekleed, laatstelijk als Senior Beleggingsadviseur. In 2001 maakt hij zijn overstap naar Suxeskey, dat later fuseerde met Andreas Capital, waar hij tegenwoordig Senior Relationship Manager is.

Bart Le Blanc

Bart Le Blanc (1946 - voorzitter international advisory board) studeerde economische wetenschappen aan de universiteit Tilburg en promoveerde tot doctor in de rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden. Hij begon zijn loopbaan bij de overheid (Kabinet Minister President) en werd in 1980 Directeur Generaal van de Rijksbegroting op het ministerie van Financiën. In 1983 stapte Bart over naar het bankwezen bij zijn benoeming in de Raad van Bestuur van F. van Lanschot Bankiers. In 1990 maakte hij als Nederlandse afgevaardigde deel uit van het oprichtingsteam van de European Bank for Reconstruction and Development in Londen. Daar was hij de eerste Secretaris-Generaal en later Vice President, Finance. In 1997 stapte hij over naar de Caisse des Depots in Parijs waar hij Directeur International Finance werd. Tussen 2004 en 2011 was hij Groep CFO van URENCO Ltd. in Groot-Brittannië. Naast zijn werk voor Andreas Capital is hij voorzitter van de raad van commissarissen APG, met 450 miljard aan pensioengelden onder beheer en voorzitter van het United Nations Operations (UNOPS) investment committee.    

Rob van Oostveen

Rob van Oostveen (1971 - lid international advisory board) is CEO en CIO van Janivo, een Nederlandse family office. Voordat hij bij Janivo begon, werkte Rob 8 jaar bij Van Lanschot. In verschillende rollen was hij als Managing Director verantwoordelijk voor de Investment Office van de bank, de Belgische branch en de Corporate Banking divisie. Van 1998 tot 2008, vervulde Rob verscheidene functies bij ABN AMRO Asset Management. Rob is Chartered Financial Analyst en heeft post-doctorale diploma's behaald in management (MBA INSEAD) en financial planning.

Yvo Boon

Yvo Boon (1974 - lid international advisory board) is CEO van CZ Fund Management BV, de asset manager van CZ de Zorgverzekeraar. Hij is een zeer ervaren en goed ontwikkelde pensioen- en beleggingsspecialist, die goed in staat is beleggingsportefeuilles te managen. Dit heeft hij bij onder meer CenE Bankiers en Van Lanschot gedaan. Hij heeft diverse interne en externe beleggingsopleidingen gevolgd, waaronder de VBA opleiding tot Register Beleggingsanalist (RBA). Hij heeft recent zijn EFFAS Certified ESG Analyst (CESGA®) diploma behaald en heeft ruime ervaring met ESG beleggingsprojecten, mede ook door zijn actieve rol in het IMVO convenant van de Verzekeringssector. Hij is Lid van Vereniging Intern Toezichthouders Pensioensector (VITP) en vervult naast zijn werk voor Andreas Capital bij twee pensioenfondsen een visiteursfunctie via de Visitatie Commissie Pensioenfondsen. Hij tevens lid van het verantwoordingsorgaan van SBZ Pensioenfonds.

Sabine Cloodt-Beckers

Sabine Cloodt-Beckers was in 1985 werkzaam bij het Centraal Bureau voor de Statistiek in Heerlen. Vanaf 1986 was zij Management Assist voor de directieraad van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). In oktober 1999 werd zij werkzaam als Office Manager bij Suxeskey, dat later fuseerde met Andreas Capital.