“Secure profits or listen to prophets?”

In het jaar 2023 zouden we – met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid – afstevenen op een recessie. Analisten, macro-economen en andere profeten waren het allemaal met elkaar eens. De inverse rentecurve, het verkrappende beleid van de centrale banken, een hoge inflatie, een hoge rente en een tegenvallende herstart van de Chinese economie. Allemaal ingrediënten die een doemscenario dichterbij zouden brengen.

Ook voor de profeten is de zomervakantie voorbij en zij zullen concluderen dat de economische groeicijfers niet zijn ingestort en dat aandelenmarkten een heel sterk eerste halfjaar hebben doorgemaakt mede gedreven door de Artificiële Intelligentie (“AI”) boom. Het pessimisme heeft daarom plaatsgemaakt voor optimisme en de verwachtingen zijn fors naar boven bijgesteld. Voor ons een aanleiding om voorzichtiger te worden.

 

Winstcijfers:

In de afgelopen twee maanden hebben bedrijven hun halfjaarcijfers bekendgemaakt. De gepubliceerde Amerikaanse winstcijfers waren in 80% van de gevallen beter dan verwacht. Dat is historisch gezien een erg hoog percentage. Wanneer we wat dieper in de cijfers duiken vallen twee zaken op. In de eerste plaats dat de mate waarin de werkelijke winstcijfers de verwachtingen overtroffen erg klein is ten opzichte van andere kwartalen. In de tweede plaats zien we dat bij slechts 63% van de bedrijven de omzetcijfers de verwachtingen overtroffen. Dat is beduidend minder dan het gemiddelde van 71% over de afgelopen vier kwartalen.

De markt verwacht verder dat de Amerikaanse winsten in Q3 en Q4 zullen gaan stijgen met 1,3% en 9,7% respectievelijk ten opzichte van het derde en vierde kwartaal in 2022. Daarna zullen in 2024 de winsten (wederom volgens verwachtingen) met nog eens 12% toenemen. Wij denken dat het risico dat de marktverwachtingen te optimistisch blijken te zijn is toegenomen.

 

Waardering:

Nu de winstgroei over het eerste half jaar hoger is uitgevallen en de winstverwachtingen naar boven zijn bijgesteld zou je je als aandelenbelegger wat comfortabeler kunnen voelen.

Echter, de koersen van sommige aandelen zijn zo fors opgelopen, dat volgens ons de toegenomen winstverwachtingen dat niet volledig kunnen verklaren. De aandelenmarkt als geheel is naar onze overtuiging duurder geworden, omdat de winstgroei geen gelijke tred houdt met de koersstijgingen.

Mede door de gekte rondom AI concentreert het behaalde rendement van een brede aandelenindex als de S&P500 zich rondom een select groepje grote Amerikaanse technologiebedrijven. De zeven grootste bedrijven in de VS (Apple, Microsoft, Nvidia, Google, Amazon, Facebook/Meta, en Tesla) bepalen ongeveer 84% van het rendement van de S&P500 index.

Deze selecte groep zijn door hun enorme omvang beeldbepalend geworden voor de totale aandelenmarkt. Zij verhullen volgens ons enkele zwakheden, waardoor ons comfort juist wat is afgenomen.

 

Secure profits = winsten veiligstellen:

De gestegen aandelenkoersen in 2023 hebben gezorgd voor een mooie bijdrage in het herstel van de waarde van onze klantportefeuilles. Het totale gewicht in aandelen is hierdoor toegenomen en wij vinden het verstandig om de koerswinsten veilig te stellen. Met enkele verkooptransacties hebben wij medio september het gewicht in aandelen teruggebracht naar de strategische weging en wij wachten even rustig af hoe de markt zich zal ontwikkelen in de komende maanden. We stellen liever wat winsten veilig dan dat we te veel vertrouwen op de wijsheden van profeten. “Profits over prophets”.

 
 
Disclaimer:
All opinions and estimates presented in this document are subject to change without notice. All opinions are the authors own.
This document does not purport to be impartial research and has not been prepared in accordance with legal requirements designed to promote the independence of investment research and is as such not subject to any prohibition.
The information contained in this document has been compiled from sources believed to be reliable, and is published for the assistance of the recipient, but is not to be relied on as authoritative or taken in substitution for the exercise of judgment by the recipient.
Terug naar nieuws