DISCLAIMER

Informatiedisclaimer

De informatie op deze website is alleen bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De informatie wordt verstrekt door Andreas Capital S.A. en hoewel we ernaar streven de informatie up-to-date en correct te houden, geven we geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, diensten of gerelateerde afbeeldingen op de website voor welk doel dan ook. Elk vertrouwen dat u stelt in dergelijke informatie is daarom strikt op eigen risico.

In geen geval zijn wij aansprakelijk voor verlies of schade, inclusief maar niet beperkt tot indirecte of gevolgschade, of enig verlies of welke schade dan ook die voortvloeit uit verlies van gegevens of winst die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website.

Via deze website kan links bevatten naar andere websites die niet onder beheer zijn van Andreas Capital S.A. Wij hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die sites. Het opnemen van links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling, of onderschrijven van, de standpunten die daarin worden geuit.

Alles wordt in het werk gesteld om de website goed te laten werken. Andreas Capital S.A. neemt echter geen verantwoordelijkheid voor, en zal niet aansprakelijk zijn voor, het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website vanwege technische problemen buiten onze macht.

 

Klachten

Uw tevredenheid is onze grootste zorg. Het is onze prioriteit om de kwaliteit van onze diensten continu te verbeteren. Als u een klacht heeft kunt u deze als volgt kenbaar maken:

Per e-mail naar:
info@andreas-capital.com

of

Per post naar:
Andreas Capital S.A.
1, route d'Esch
L-1470 Luxemburg

Wij zullen uw klacht binnen 10 dagen bevestigen en streven ernaar deze binnen 1 maand op te lossen.

Klachtenescalatie:
Als uw klacht binnen een maand niet naar uw tevredenheid is opgelost, dan kunt u deze escaleren door een aangetekende brief te sturen naar de geautoriseerde manager:
Andreas Capital S.A.
T.a.v. de heer Ramon Hyndycz
1, route d'Esch
L-1470 Luxemburg

Escalatie naar de toezichthouder:
Een procedure "CSSF-verordening nr. 16-07 met betrekking tot de buitengerechtelijke oplossing van klachten" is ingevoerd door de financiële toezichthouder (CSSF) in Luxemburg. In het geval u er samen met ons niet uitkomt uw klacht op te lossen, kunt u contact opnemen met de CSSF om uw klacht te escaleren. In dat geval zullen wij u alle benodigde informatie verstrekken.

 
 

Duurzaamheidsbeleid Andreas Capital SA in het kader van de Europese Verordening 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (“SFDR”)

Andreas Capital SA biedt aan haar relaties beleggingsmandaten aan. Voor deze mandaten selecteert Andreas Capital individuele aandelen van bedrijven die in Europa of in de Verenigde Staten aan een beurs zijn genoteerd. Binnen het selectieproces gebruikt Andreas Capital onder andere zogenaamde ESG-risico factoren om de kwaliteit en aantrekkelijkheid van beursgenoteerde bedrijven te bepalen. ESG staat voor Environmental, Social en Governance en dat zijn de drie domeinen waarop bedrijven met hun activiteiten en hun beleid risico’s nemen, beheersen en uitsluiten. Ondanks het feit dat ESG-risico factoren onderdeel uitmaken van het beleggingsproces is dit beleid niet bedoeld als promotie van ecologische en/of sociale kenmerken (artikel 8 SFDR). Het beleggingsbeleid heeft ook niet specifiek als doel om alleen duurzame beleggingen op te nemen (artikel 9 SFDR).

Duurzaamheidsbeleid individueel vermogensbeheer

Gedurende het selectieproces voor individuele aandelen gebruiken we ESG-risico factoren om vast te stellen hoe de bedrijven scoren op de drie domeinen: Environmental (E), Social (S) and Governancee (G). Deze drie domeinen worden door Bloomberg (uitgever van onafhankelijke financiële data) gewogen en geanalyseerd en gescoord tussen 0 and 100 per bedrijf per sector. Een lage score close betekent een hoog relatief risico, een score dichtbij 100 een laag relatief risico. Een score boven het 50ste percentiel betekent dat het bedrijf hoger scoort dan het gemiddelde in de sector waar het actief is. Omdat Andreas Capital alleen bovengemiddelde bedrijven selecteert, is het minimum getal van de drie domeinen tezamen 150. Omdat dan nog steeds het risico bestaat dat op één specifiek domein het bedrijf erg slecht presteert, maar wordt gecompenseerd door hoge scores op de andere twee domeinen, moet elk domein een minimum score hebben van 25.

Andreas Capital controleert de scores eens per half jaar. Op het moment van selecteren voldoet elk bedrijf aan de ESG-criteria, maar gedurende de periode dat een onderneming in de aandelenselectie zit, kan de score wijzigen. Als bij de controle blijkt dat de ESG-risico factoren onder de gestelde minimumniveaus zijn gezakt (<150 voor alle drie de domeinen samen en/of <25 voor een enkel domein), zal Andreas Capital gedurende een maximale periode van twaalf maanden de ontwikkeling van de scores volgen om zo de onderneming in staat te stellen de score te verbeteren. Binnen deze periode zal het betreffende bedrijf uit de selectie worden verwijderd, tenzij de score verbetert tot boven het minimum.