“Oh what a night” – Terugblik op 2020

Tijdens de Kerstdagen heb ik een nieuwe afspeellijst op Spotify gemaakt. Een jaren ’80 playlist met daarin onder andere het prachtige nummer van ‘The Four Seasons en Frankie Valli’ getiteld “December ’63”. Beter bekend bij het brede publiek als “Oh, what a night”.

Vanuit mijn luie stoel naast de kerstboom, keek ik terug op 2020. Een tikje melancholisch, omdat ik – in plaats van in Oostenrijk op de piste – gewoon thuis was. Zoals zovelen van ons die al tijden vanuit huis werken. Als je aandachtig naar een liedje luistert, vallen andere dingen op. Oh what a night verandert al snel in O, wat een jaar. Het wordt immers gezongen door The Four Seasons. We hebben een bijzonder jaar achter de rug: a very special time for me en wat denk je van: I was never gonna be the same en tot slot Seemed so wrong, but now it seems so right.

The Four Seasons bezingen volgens mij de vier seizoenen van het jaar 2020. De wereld zal er niet meer hetzelfde uitzien na Corona. Op de aandelenbeurs leek het er eerst heel slecht en we hebben 2020 toch positief kunnen afsluiten. O, wat een jaar.

 

Strategische Asset Allocatie

In een zeer beweeglijke markt met veel onzekerheden, is de verleiding groot om de structurele verdeling over aandelen en obligaties aan te passen. In de maanden februari en maart had je als belegger liever geen aandelen in de portefeuille gehad. Toch zijn dit de momenten waar de strategische asset allocatie juist houvast biedt.

In Q1 van dit jaar hebben we daarom vooral de focus gelegd op onze selectie. Klopt de rationale achter elke positie ook nog in deze nieuwe situatie? Naar aanleiding van die analyses hebben we gedurende het jaar enkele wijzigingen aangebracht.

 

Het jaar in vogelvlucht aan de hand van onze selectie

De lockdowns dwingen ons meer thuis te werken en meer online te shoppen en we verwachten dat de crisis structurele gevolgen zal hebben voor de mate van thuiswerken en online winkelen. In maart hebben we daarom aandelen Amazon en Microsoft toegevoegd. Achteraf gezien zo ongeveer op het diepste punt van de aandelenmarkten.

Vervolgens hebben we eind maart High Yield obligaties toegevoegd. De toegenomen aandacht voor risico had het geëiste rendement op high yield opgestuwd naar 11%. Wij vonden dat een aantrekkelijke vergoeding voor het risico en zijn toen ingestapt. Vanaf dat moment zijn de koersen van high yield obligaties met circa 20% opgelopen.

De Europese banken besloten eind maart om aandeelhouders even geen dividenden meer uit te keren. Rabobank heeft geen aandeelhouders, maar zag in de oproep van de ECB een aanleiding om drie rentecoupons op de ledencertificaten over te slaan. Begin april daalde de koers met circa 18%-punten. Na enig analysewerk bleek dat het zou gaan om drie kwartaalcouponnen terwijl de koers van de obligatie met ongeveer drie jaarcouponnen was gedaald. We hebben daarom de Rabo ledencertificaten (bij)gekocht op een koers die op die dag schommelde tussen de 90% en de 100%. Over volatiliteit gesproken. Ondertussen is de koers fors hersteld tot boven de 130% en hebben de obligatiehouders compensatie gekregen van de Rabobank voor de gemiste coupons.

De reisbranche stond erg onder druk en als gevolg daarvan ook de vliegtuigbouwer Airbus. Gezien de cashpositie en de nog beschikbare kredietfaciliteiten, becijferden wij na de kwartaalcijfers dat Airbus zonder problemen 24 maanden zou kunnen overleven. Begin mei, op een koers van circa 54 euro per aandeel hebben we Airbus opgenomen in onze selectie. De koers schommelt nu rond de 90 euro.

De enorme schuldenberg die in de Westerse economieën is ontstaan door fiscale stimulering, baart ons zorgen. De term financiële repressie werd van stal gehaald (zie ook “De Zevensprong”) en uit onze scenarioanalyse kwam naar voren dat de kans op een toekomstscenario met hoge inflatie is toegenomen. We hebben hierom in juli en in oktober binnen het obligatiedeel aanpassingen doorgevoerd. Een groter deel is nu geïnvesteerd in inflatiegerelateerde obligaties die beleggers direct compenseren voor inflatie. Daarnaast hebben we circa 10% van de obligatie-allocatie belegd in fysiek goud.

In Q4 werd het licht aan het einde van de tunnel zichtbaar door de aankondiging van een effectief vaccin. Beleggers stortten zich op de aandelen die het hardst waren geraakt door Corona. Aandelen van bedrijven waar wij niet zeker over zijn of ze de crisis overleven stegen die dag met 50% of meer. Uiteraard hadden we een kooplijstje samengesteld van bedrijven die we bij de bekendmaking van een werkend vaccin wilden toevoegen aan de selectie. Echter, de enorme dagkoersstijgingen hebben ons ervan weerhouden om dat aankooplijstje uit te voeren.

In plaats daarvan hebben we begin november een specialistisch beleggingsfonds dat zich toelegt op kleine bedrijven (small caps) aangekocht. Koersen van smallcapaandelen waren sterk achtergebleven in het herstel en hebben alleen al vanwege de omvang vaak meer groeipotentie dan grote beursgenoteerde ondernemingen.

Tot slot hebben onze langjarige non-cyclische thema’s opnieuw een belangrijke bijdrage geleverd. Clean Energy, Digital Health, Fintech en Local China presteerden alle bovengemiddeld.

 

Resultaat en toekomst

De meeste keuzes die we gedurende het jaar hebben gemaakt, zijn goede beslissingen geweest. In een jaar als 2020 worden beleggingskeuzes uitvergroot. Dit verklaart de sterke relatieve prestatie van uw beleggingsportefeuille.

Een dergelijke outperformance is niet normaal. In de basis is het een gevolg van een gedisciplineerd proces van vakmensen. Uw posities zijn geselecteerd door ons team dat bestaat uit ervaren professionals die beleggen nog steeds als ambacht zien. Wat ons betreft biedt dat ambacht u de beste garantie op goede toekomstige resultaten.

Uiteraard zijn we afhankelijk van de ontwikkelingen op de beurzen, maar een jaar als 2020 scheidt het kaf van het koren. Aan de hand van de jaarrapportages kunt u zien welke beleggers bij het kaf horen en welke bij het koren. Een mooi jaar dus wat ons betreft.

Veel Westerse economieën zitten weer in een lockdown, maar de enorme bergen aan geld die door de centrale bankiers en de ministers van financiën worden gebruikt om de economie te stimuleren, zullen naar onze mening zorgen voor goede rendementen op risicovolle beleggingen zoals aandelen. We houden voor u scherp in de gaten of de omloopsnelheid van dat geld toeneemt, want dat zou duiden op inflatie.

Verder zien wij in de Aziatische landen de beste vooruitzichten en verwachten wij opnieuw dat het verschil zal moeten worden gemaakt door de juiste selectie. Door de tweede golf en de verschillende mutaties van het coronavirus zal het herstel van de wereldeconomie nog even op zich laten wachten, maar uw portefeuille is er klaar voor.

Hans van Summeren, CIO

Terug naar nieuws